Zoeken

Privacy Policy

Laatste wijziging op 14 januari 2016

1. Algemeen

De Persgroep Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse en met KBO nummer 0403.506.340 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.regiojobs.be
Wanneer je ons jouw persoonsgegevens overmaakt, ga je ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databanken van Vacature cv.
Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

 2.1. De volgende gegevens deel je ons mee in het registratieformulier op onze Website:
• e-mailadres
• Naam en voornaam
• Postcode en plaats
• Je CV is facultatief Is geen verplicht veld
• Detailgegevens over je carrière en je professionele verwachtingen


2.2. De volgende gegevens verzamelen wij automatisch tijdens je bezoek:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie voor meer informatie onze Cookie Policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Vacature en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Websites.
Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw browser 3°) de laatst bezochte internet pagina.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
• Je account aan te maken en te beheren op onze Website
• Je selectiecriteria voor jobs te bewaren en je op basis hiervan jobadvertenties te tonen
• Je gegevens en je CV ter beschikking te stellen van potentieel geïnteresseerde werkgevers
• De technische en inhoudelijke kwaliteit van de Websites te verbeteren
• Je e-mails of andere elektronische of papieren berichten te verzenden met jobs en aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren
• Je onze nieuwsbrieven te bezorgen
• Op basis van anoniem gemaakte data, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”) bij je registratie.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan privacy@regiojobs.be.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te leveren.

5. Gegevens updaten of verwijderen

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verwijderen en dit door verzending van een e-mail aan privacy@regiojobs.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het registratieformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je ons meedeelt.

Je kan je recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan privacy@regiojobs.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet door ons beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

7. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

8. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en/of door een profiel aan te maken, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.
Met een job alert mis je geen enkele vacature
Wil je als eerste weten wanneer er een nieuwe job op jouw maat verschijnt?
Met job alerts krijg je alle relevante vacatures rechtstreeks in je mailbox.